Lietošanas noteikumi

Pirms www.mezsaimnieks.lv interneta vietnes jeb mājas lapas lietošanas lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem mājas lapas lietošanas noteikumiem. Lietojot šo mājas lapu, jūs piekrītat šos noteikumus ievērot.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt tās lietotājus par MPKS Mežsaimnieks (turpmāk – Mežsaimnieks) darbību.

Mājas lapā izklāstītajai informācijai, neatkarīgi no tās satura vai formas (raksti, attēli, tehniskā informācija, datu lapas, jaunumi u.c.), ir tikai informatīvs raksturs, ja vien nav norādīts pretējais. Mežsaimniekam ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai grozīt mājas lapā ietverto informāciju, tās apjomu, kā arī mainīt vietnes funkcionālo un vizuālo risinājumu.
Mežsaimnieks negarantē, ka mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. Mežsaimnieks neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapas saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem. Kā arī jebkuras saites iekļaušana šajā mājas lapā nebūt nenozīmē ieteikumu vai atbalstu tajās paustajiem viedokļiem, jo Mežsaimnieks nekontrolē šo tīmekļa vietņu raksturu, saturu un pieejamību.

Mājas lapa ir Mežsaimnieka īpašums, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām.
Mājas lapā publicēto informāciju un materiālus drīkst pārpublicēt un izmantot nekomerciāliem nolūkiem (personīgām vajadzībām, mērķiem), lietojot atsauci uz www.mezsaimnieks.lv.
Mājas lapā iekļauto preču zīmju un logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar Mežsaimnieka iepriekšēju rakstveida piekrišanu.


Speciālie mans.mezsaimnieks.lv lietošanas noteikumi

Sistēmā mans.mezsaimnieks.lv lietotājs var autentificēties ar šādiem līdzekļiem:
• SEB un Swedbank internetbankas autentifikācijas līdzekļiem
• Mežsaimnieks izsniegto lietotāja vārdu un paroli

Lietotājs nedrīkst nodot savu autentifikācijas informāciju lietošanai citai personai.
Mežsaimnieks neatbild par zaudējumiem, kas radušies lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto vietni, izmantojot lietotājam pieejamos personīgos autentifikācijas līdzekļus.