Privātuma politika

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir MPKS Mežsaimnieks (turpmāk – Mežsaimnieks), vienotās reģistrācijas Nr. 41203042722, juridiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīgas novads LV-3301.
2. Mežsaimnieks kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: dati@mezsaimnieks.lv.
3. Mežsaimnieks aizsargā un rūpējas par interneta vietnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. Mežsaimnieks apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus - Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.
4. Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Mežsaimnieks apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat un lietojat interneta vietni www.mezsaimnieks.lv un mans.mezsaimnieks.lv.

Identificējamās informācijas pielietojums, izpaušana un labošana
5. Mežsaimnieks var apstrādāt personas datus, lai
- identificētu biedrus un citus sadarbības partnerus
- sagatavotu un noslēgtu līgumus
- administrētu norēķinus, sagatavotu atskaites
- nodrošinātu/uzturētu/uzlabotu pakalpojumu darbību
- nodrošinātu Jums iespēju izmantot vietņu pieejamos pakalpojumus
- nosūtītu e-pasta ziņojumus, jaunumu vēstules un citus mārketinga ziņojumus
- atbildētu uz Jūsu pieprasīto informāciju.
6. Papildus tam Mežsaimnieks var izmantot datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
7. Izmantojamā informācija citos specifiskos nolūkos, par kuriem Jūs tiekat informēts brīdī, kad sniedzat attiecīgus datus Mežsaimniekam.
8. Jūsu informācija netiks izpausta trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad vietnes uzturētājs būs saņēmis skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu vai arī informācijas izpaušana tiks pieprasīta saskaņā ar likumdošanas prasībām.
9. Ja Jūs vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt vai kā citādi mainīt mums sniegto informāciju vai vēlaties aizliegt to pārvaldīt, sazinieties ar mums.

Sīkdatnes
10. Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, nepārkāpjot pakalpojuma lietotāja privātumu. Sīkdatnes identificē tikai Jūsu ierīci, taču neizpauž Jūsu identitāti. Šajās sīkdatnēs tiek uzglabāta tikai tā informācija, kuru nav iespējams atsevišķi identificēt.
11. Sīkdatnes tiek izmantotas, piemēram, ar mērķi veikt uzskaiti un izpēti tīmekļa vietnes izmantošanas veida un apjoma noteikšanai. Sīkdatnes nesniedz piekļuvi termināļa datu glabāšanas ierīcei, piemēram, cietajam diskam, kā arī nesniedz iespējas to kopēt.
12. Lietotājs var bloķēt sīkdatnes, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, tomēr šādas darbības nav ieteicamas, jo tās var samazināt lapu funkcionalitāti. Lietotājs jebkurā brīdī var dzēst sīkdatnes savā interneta pārlūkprogrammā.

Saites uz trešo personu mājas lapām un atsauces
13. Interneta vietne var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām, kam ir savas privātuma, kā arī datu vākšanas, izmantošanas un izpaušanas politikas. Lūdzu, pirms lietošanas iepazīstieties ar to noteikumiem un privātuma politikām. Vietnes uzturētājs neatbild par to privātuma ievērošanas praksi, sniegto pakalpojumu pieejamību vai uzticamību, vai par to satura precizitāti vai pilnīgumu.

Drošība
14. Vietnes uzturētājs cenšas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, tāpēc šī interneta vietne ir aizsargāta ar atbilstošiem līdzekļiem, kas paredzēti tādas informācijas, kuru nevaram kontrolēt, aizsardzībai pret pazaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Kaut arī mēs īstenojam drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

Izmaiņas privātuma politikā
15. Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājas lapā www.mezsaimnieks.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas.