IZVĒLIETIES AUTENTIFICĒŠANĀS VEIDU

Sistēma pieejama tikai Mezsaimnieks biedriem. Lai uzsāktu lietot sistēmu, kā arī problēmu gadījumos, rakstīt uz e-pastu: dati@mezsaimnieks.lv